Vrouwen van Nu Holten

Vrouwen van Nu Holten
Vrouwen van Nu Holten werd in december 1945 als ‘Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen’ opgericht door wijlen mevr. J.W. Nagelhout. De vereniging maakt deel uit van de gelijknamige landelijke organisatie zonder politieke of religieuze kleur, maar is wel zelf verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Door de jaren heen nam het aantal leden zonder agrarische achtergrond steeds verder toe.

VvN Holten telt 150 leden en is een actieve en gezellige ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving en willen werken aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Naast maandelijkse bijeenkomsten met ontspanning en lezingen over maatschappelijke en sociaal-culturele thema’s worden cursussen en thema-avonden georganiseerd. Eenmaal per jaar staat een bus dagtocht op het programma.

VvN Holten kent een beleggingsclub, leeskring, volksdansgroep, handwerkgroep, en tuinclub. Ook workshops ontbreken niet.

In de zomermaanden kun je met een groepje om de week een avond fietsen en het hele jaar door wordt wekelijks gewandeld.

Leden kunnen ook deelnemen aan provinciale activiteiten.

Jong en oud kan lid worden. Ben je nieuwsgierig geworden, kijk op onze facebookpagina of op onze website www.vrouwenvannu.nl/holten. Voor info: vrouwenvannuholten@gmail.com of neem contact op met het secretariaat, telefoonnr. 06 33817257

Belangstellende mogen altijd vrijblijvend een avond bijwonen om te kijken of het hen wat lijkt.

Logo Button Vrouwen Van Nu
Scroll naar boven