Vrouwen van Holten

Vrouwen van Holten start nieuwe toekomst 

HOLTEN – Holten is sinds begin dit jaar een (beetje) nieuwe vereniging rijker: Vrouwen van Holten. Een beetje, want het gaat om de zelfstandige voortzetting van wat in 1945 begon als de afdeling Holten van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, later van Vrouwen van Nu. Weliswaar een minimaal verschil in naamgeving, maar bewust gekozen teneinde een stuk vertrouwdheid en herkenbaarheid te behouden.

Met een positief gevoel start de vereniging aan een nieuwe toekomst.

Aan het besluit om uit de landelijke vereniging Vrouwen van Nu te stappen ging een flinke tijd vooraf. ‘We zijn absoluut niet over één nacht ijs gegaan’, aldus een woordvoerster. ‘Niet alleen het voltallige bestuur maar ook de leden moesten instemmen’.
Na uitvoerige informatie, overleg en een enquête werd de knoop medio vorig jaar met ruime meerderheid van stemmen doorgehakt. Voor de leden veranderde er niets: iedereen is nog gewoon lid en de verenigingsactiviteiten gaan op de vertrouwde wijze door.

Waarom zelfstandig?
Een belangrijke reden voor de verzelfstandiging is de nu grotere financiële ruimte voor het bieden van een kwalitatief aantrekkelijk programma. Onder de vlag van Vrouwen van Nu was de vereniging verplicht een aanzienlijk deel van de landelijk vastgestelde contributie af te dragen aan Den Haag (zetel landelijke vereniging, red.). Met de ook toegenomen vergoedingen voor sprekers bij de afdelings- en thema-avonden werd dat steeds lastiger. De nieuwe vereniging regelde overigens al jaren alles in eigen beheer, zoals jaarprogramma opstellen, opzoeken van geschikte cursussen/workshops en het verzorgen excursies, alsook het voeren van de financiële administratie, opstellen jaarcijfers enzovoort. In dat opzicht verandert er niets.
Niet alleen in Overijssel maar ook in andere provincies zijn in de afgelopen tijd meerdere afdelingen van Vrouwen van Nu uitgestapt en draaien op volle toeren verder. Holten hoopt uiteraard in dat rijtje aan te sluiten. Waar mogelijk wordt samengewerkt, zo ook  met de provinciale afdeling van Vrouwen van Nu. Aan activiteiten die van daaruit worden georganiseerd kan – zij het tegen een geringe meerprijs – nog altijd worden deelgenomen.

Gezellig en bloeiend.
Vrouwen van Holten telt een kleine 140 leden. Een gezellige en bloeiende vereniging met een belangrijk sociaal karakter. Vrouwen van alle gezindten kunnen elkaar ontmoeten en zo contacten opdoen en versterken. Ze kunnen er worden geïnformeerd en geïnspireerd. De vereniging wil dat doel bereiken met het organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten rond uiteenlopende maatschappelijke thema’s. Daarnaast is er ruim aandacht voor allerlei vormen van ontspanning met muziek of toneel, educatie en creativiteit. Er zijn cursussen, interessegroepen en workshops waarin creativiteit kan worden ontplooid. Wandelen, fietsen, volksdansen, excursies: het aanbod is omvangrijk en heeft voor ieder wat wils.

Vrouwen van Holten komt iedere maand bijeen voor een afdelingsavond in zalencentrum De Kandelaar. De zomermaanden vallen daarbuiten. Er worden ook twee thema-avonden gehouden. Begin volgende maand is er de jaarvergadering en in de dialectmaand maart is voormalig presentatrice van RTV Oost Thea Kroese te gast. Zij houdt zich bezig met de ‘Twentse sproake’ en schenkt onder andere aandacht aan sagen en legenden.

Nieuwe leden zijn te allen tijde van harte welkom. Iedere belangstellende kan zelfs tweemaal vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen. Daarna is het de bedoeling dat zij zich als lid aanmeldt. Wie meer informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat, tel. 06 33817257.

Logobutton
Scroll naar boven