Privacybeleid & Disclaimer Vindhetinholten.nl

Vindhetinholten.nl is een promotie en advertentie site waar geen persoonsgegevens worden geregistreerd alleen email adressen ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief .
Mocht men vragen hebben over het privacy beleid neem dan contact op. Onder deze pagina staan de contactgegevens.

Disclaimer

Reimax Network BV (RN) heeft deze Website met de grootste zorg samengesteld en probeert deze zo betrouwbaar en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen. RN staat er niet voor in  dat de inhoud van deze Website altijd beschikbaar, actueel, volledig of juist en bruikbaar of relevant is. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico. In geen geval aanvaardt  RN aansprakelijkheid voor enige  schade die verband houdt met deze Website of voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid tot het gebruik van deze Website. Evenmin aanvaardt RN aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van e-mails en andere elektronische berichten. RN staat er niet voor in  dat door RN verzonden elektronische berichten vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Verwijzingen op deze Website naar producten of diensten zijn vrijblijvend en houden geen aanbod in voor de verkoop of levering hiervan. Daarnaast biedt een verwijzing geen garantie dat de producten of diensten op voorraad of beschikbaar zijn. Noch door het inloggen op deze Website  noch door het anderszins gebruikmaken van deze Website ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met RN.

Gekoppelde websites (hyperlinks)

Het kan zijn dat op deze Website verwijzingen worden gemaakt naar andere websites (hyperlinks). Deze andere websites staan niet onder controle van RN en RN is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Alle mogelijke hieruit voortvloeiende schade wordt volledig uitgesloten.

Overige bepalingen

RN behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en/of correcties aan te brengen op deze Website en/of op deze Gebruiksvoorwaarden. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Almelo is exclusief bevoegd bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en/of de inhoud van deze Website. De Nederlandse tekst van deze Gebruiksvoorwaarden is bindend.

Colofon

Deze Website is eigendom van: Reimax Network BV,
Goorseweg 19 7475 BB Markelo.
Tel +31 (0)651604900
info@vindhetinholten.nl

Scroll naar boven